Belangrijk bericht voor bezoekersLet op! Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden.

Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met deze nieuwe wetten.

Informatie op deze website over deze onderwerpen kan verouderd zijn vanwege de overgang naar deze nieuwe wetten. Kijk voor de meest actuele informatie op www.omgevingswet.overheid.nl(externe link) of neem contact met ons op via info@bergen.nl of (0485) 34 83 83.

Begraven of cremeren

Begraven of cremeren

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

 

De begrafenis of crematie mag niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na het overlijden plaatsvinden. Wilt u de overledene toch eerder of later begraven of cremeren? Dan vraagt uw uitvaartondernemer hiervoor toestemming aan:

  • Eerder dan 36 uur: de officier van justitie en de burgemeester;
  • Later dan 6 werkdagen: de burgemeester en een arts.

U kunt bijvoorbeeld toestemming aanvragen om godsdienstige redenen, of omdat familie uit een ver land de uitvaart wil bijwonen.

Veel gestelde vragen

Waar mag ik de as verstrooien?

De as van een overledene mag u verstrooien op open zee of op een strooiveld dat daarvoor bestemd is. Wilt u de as op een andere plek verstrooien? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente. Dit kan digitaal via onderstaande button. U kunt ook een papieren formulier ophalen in het gemeentehuis of telefonisch aanvragen via (0485) 34 83 83.

Vraag ontheffing aan

Let op: u mag de as niet verstrooien op de verharde weg, een gemeentelijke begraafplaats, het terrein van een crematorium of op andere plaatsen waarvoor de gemeente dit heeft verboden. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Hoe vraag ik een graf op de gemeentelijke begraafplaats aan?

De gemeentelijke begraafplaats van de gemeente Bergen bevindt zich aan de Oude Baan in Bergen. Wilt u uw overleden dierbare op deze begraafplaats begraven? Dan vraagt u een graf aan bij de gemeente. Uw uitvaartondernemer kan dit voor u regelen.

Vraag een graf aan

Grafrechten

Voor een graf op de gemeentelijke begraafplaats betaalt u grafrechten. Dit betekent dat u het graf voor een bepaalde tijd huurt. U kunt deze periode altijd verlengen. U bepaalt wie in het graf begraven mag worden. Vraag uw uitvaartondernemer hoeveel personen in het graf bijgezet kunnen worden.

Grafonderhoud

De gemeente zorgt voor het algemene onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats. Denk bijvoorbeeld aan gras maaien, bomen en heggen snoeien, en de paden schoonhouden. Het onderhoud op en rond het graf doet u zelf.

Graf opzeggen

Wilt u het graf opzeggen? Dan levert u een afstandsverklaring in bij de gemeente.

Graf overschrijven

Is de huurder van het graf overleden? U kunt het graf overschrijven naar een familielid. Doe dit binnen 1 jaar na het overlijden van de huurder.

Kosten

Voor de kosten neem contact op met de gemeente via (0485) 34 83 83 of via info@bergen.nl.

Ik wil graag een grafsteen of gedenkteken op een graf laten plaatsen. Wat moet ik dan doen?

Als u een grafsteen of gedenkplaat op een graf wilt plaatsen, heeft u een vergunning nodig van de gemeente. De grafsteenspecialist of uitvaartondernemer kan de vergunning voor u aanvragen. U kunt dit ook zelf doen. Geef hierbij de volgende informatie:

  • De maten van de grafsteen of gedenkplaat;
  • Het soort materiaal;
  • De tekst op de grafsteen of gedenkplaat;
  • Op welk graf u de grafsteen of gedenkplaat wilt plaatsen.

U hoort binnen 8 weken of u de vergunning krijgt.

Ik wil graag een gedenkteken plaatsen op een openbare plek. Wat moet ik dan doen?

Als u een gedenkteken wilt plaatsen op een openbare weg, heeft u toestemming nodig van de wegbeheerder. Vraag bij de gemeente na wie de wegbeheerder is. Dit kan de gemeente zelf zijn, maar ook Rijkswaterstaat, Provincie Limburg of Waterschap Limburg. Vervolgens vraagt u de wegbeheerder om toestemming voor het plaatsen van het gedenkteken. Belangrijk is dat het gedenkteken geen risico vormt voor de verkeersveiligheid.

Mag ik een overledene op een andere plaats herbegraven of alsnog laten cremeren?

Wilt u een overledene op een andere plaats herbegraven of alsnog laten cremeren? En wilt u de overledene daarvoor laten opgraven? Dan heeft u toestemming nodig van de rechthebbende(n) op het graf. Daarnaast vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Doe dit binnen 2 maanden na de begrafenis óf minstens 10 jaar erna. U kunt dit ook door een uitvaartondernemer laten doen.

Grafrust

Uit respect voor de overledene is er een grafrust van 10 jaar. U mag het lichaam daarom niet eerder dan 10 jaar laten opgraven. Wilt u het stoffelijk overschot toch binnen 10 jaar laten herbegraven of cremeren? Dan heeft u toestemming nodig van de officier van justitie.