Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met deze nieuwe wetten.

Informatie op deze website over deze onderwerpen kan verouderd zijn vanwege de overgang naar deze nieuwe wetten. Kijk voor de meest actuele informatie op www.omgevingswet.overheid.nl of neem contact met ons op via info@bergen.nl of (0485) 34 83 83.

Wat is het? 

Het bouwplan voor een woning wordt direct aan de balie getoetst aan het bestemmingsplan en de eventuele Welstandsplicht. Indien het bouwplan voldoet, wordt direct een omgevingsvergunning verleend. De vergunninghouder kan hiermee direct (op eigen risico) aan de slag.

Hoe werkt het?

Binnen de termijn voor de reguliere procedure (8 weken) wordt het bouwplan aan de indieningsvereisten, het Bouwbesluit en de Bouwverordening getoetst. Indien blijkt dat het plan op een van de onderdelen niet voldoet, dient het bouwplan, in overleg met de aanvrager, te worden aangepast.

Voorwaarden

Voor de balieflitsvergunning moeten aanvragen aan de volgende eisen voldoen:

 • Het bouwplan dient door een geregistreerd BNA architecten te worden ingediend;
 • Het bouwplan dient te voldoen aan het bestemmingsplan;
 • Het bouwplan dient te voldoen aan het Bouwbesluit en Bouwverordening;
 • Het bouwplan dient welstandsvrij te zijn of in het vooroverlegtraject te zijn beoordeeld;
 • Uitsluitend bouwplannen met de bestemming “Woondoeleinden” kunnen in aanmerking komen;
 • Het betreft maximaal 1 woning of bouwwerk(en) behorende bij 1 woning;
 • Het is niet mogelijk het bouwen of verbouwen van meerdere woningen in één Balieflitsvergunning aan te vragen, zoals bij een woningsplitsing, een woongebouw of projectmatige bouw;
 • Het betreft het bouwen, verbouwen of vergroten van een woning;
 • De aanvraag dient uitsluitend de activiteit bouwen te bevatten;
 • Woningen met een monumentenstatus komen niet in aanmerking voor een balieflitsvergunning;
 • Bedrijfswoningen komen niet in aanmerking voor een balieflitsvergunning.

Wat moet ik doen?

Maak een afspraak bij de gemeente via (0485) 34 83 83 of 14 0485. De gemeente adviseert de architect gebruik te maken van het vooroverlegtraject om de kans op een succesvolle aanvraag te vergroten. Dit is niet verplicht. De architect tekent een verklaring waarin hij verklaart dat de ingediende stukken volledig zijn en voldoen aan de vigerende regelgeving.

Hoe lang duurt het?

Het aanvragen van een balieflitsvergunning duurt ongeveer 30 minuten.