Een attestatie de vita is een internationaal bewijs dat u in leven bent. U vraagt de attestatie de vita persoonlijk aan bij de gemeente.

Als u in Nederland, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba een bewijs van in leven zijn nodig hebt, vraagt u geen attestatie de vita aan maar een bewijs van in leven zijn.

U dient dit bewijs in persoon te komen aanvragen op het gemeentehuis.

Hoe werkt het?

U hebt een attestatie de vita bijvoorbeeld nodig als uw buitenlandse levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. Een attestatie de vita is in het Nederlands en in het Frans. Het document is 6 maanden geldig.

Wat moet ik meenemen?

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Als u de attestatie de vita aanvraagt voor een pensioenfonds, neemt u ook de brief van het pensioenfonds mee waarin hierom wordt gevraagd.

Wat kost het?

In 2021:

  • € 14,00

Hoe lang duurt het?

U krijgt het document meteen mee.

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85

Kies bij het afspraak maken voor een uittreksel Burgerlijke Stand.