U kunt afstand doen van uw Nederlandse nationaliteit als u ook een andere nationaliteit hebt. Dit doet u door een verklaring van afstand af te leggen bij de gemeente. Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan verliezen zij ook de Nederlandse nationaliteit. Behalve als de andere ouder nog wel de Nederlandse nationaliteit heeft.

Hoe werkt het?

U kunt alleen afstand doen als het volgende voor u geldt:

  • U bent meerderjarig.
  • U hebt een dubbele nationaliteit.

Wat moet ik doen?

U doet de verklaring van afstand persoonlijk bij de gemeente.

Kunt u niet langskomen omdat u een lichamelijke of verstandelijke beperking hebt? Dan kunt u iemand machtigen de verklaring voor u af te leggen.

Hebt u de verklaring afgelegd? Dan levert u uw Nederlandse paspoort en/of identiteitskaart in bij de gemeente.

Wat moet ik meenemen?

  • geldig identiteitsbewijs
  • bewijs van uw andere nationaliteit

Aanvullende informatie

U kunt ook op andere manieren uw Nederlandse nationaliteit verliezen:

  • U hebt vrijwillig een andere nationaliteit gekregen.
  • U hebt fraude gepleegd bij een aanvraag om Nederlander te worden door optie of naturalisatie. U verliest dan uw Nederlandse nationaliteit.
  • U bent veroordeeld voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat. U verliest dan uw Nederlandse nationaliteit.