Wat is het? 

U kunt afstand doen van uw Nederlandse nationaliteit als u ook een andere nationaliteit hebt. Dit doet u door een verklaring van afstand af te leggen bij de gemeente. Hebt u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan verliezen zij ook de Nederlandse nationaliteit. Behalve als de andere ouder nog wel de Nederlandse nationaliteit heeft.

Hoe werkt het?

U kunt alleen afstand doen als het volgende voor u geldt:

  • U bent meerderjarig;
  • U hebt een dubbele nationaliteit.

Wat moet ik doen?

Een verklaring van afstand moet u persoonlijk doen. Alleen als u door lichamelijke of psychische oorzaken onmogelijk kunt komen, kunt u iemand machtigen de verklaring namens u te laten afleggen.

De gemeente toetst uw afgelegde verklaring aan de geldende regelgeving en bepaalt of uw verklaring rechtsgevolgen heeft. Wanneer uw verklaring leidt tot het wijzigen van de nationaliteit, dan wordt dit aan de hand van de afgelegde verklaring gewijzigd in de basisregistratie personen (BRP).

Wat moet ik meenemen? 

  • Uw geldige identiteitsbewijs;
  • Alle in uw bezit zijnde reisdocumenten;
  • Het bewijs dat u naast het Nederlanderschap nog een andere nationaliteit bezit.

Aanvullende informatie

U kunt ook op andere manieren uw Nederlandse nationaliteit verliezen:

  • U hebt vrijwillig een andere nationaliteit gekregen;
  • U hebt fraude gepleegd bij een aanvraag om Nederlander te worden door optie of naturalisatie. U verliest dan uw Nederlandse nationaliteit;
  • U bent veroordeeld voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat. U verliest dan uw Nederlandse nationaliteit.