WhatsApp Buurtpreventie (WAB) is een burgerinitiatief waarbij inwoners gebruik maken van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Deze BuurtApp richt zich op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde woonomgeving. Het kan worden gezien als een moderne vorm van buurtwacht.

Het initiatief zorgt voor meer oren en ogen in de buurt, dus meer toezicht ook op die momenten dat er geen politie in de buurt aanwezig is. De sociale controle wordt dus (verder) verbeterd.

Hoe werkt het?

De WhatsApp Buurtpreventie werkt als volgt:

  • Signaleer een verdachte situatie.
  • Alarmeer 112 zodat de politie in actie komt. Of als er geen sprake van spoed 0900-8844.
  • App om je waarneming bekend te maken in de groep. Als de politie al is gebeld, laat dat ook weten in de groep.
  • Reageer om de plannen van de verdachte persoon te verstoren. Doe dit alleen als het veilig kan zonder risico’s, maak dan bijvoorbeeld een praatje.

Wat moet ik doen?

Op de website van WhatsApp Buurtpreventie kunt u zien of er in uw buurt al een BuurtApp actief is en hoe u zich bij die groep aan kunt sluiten. Als er nog geen BuurtApp in uw buurt is, kunt u hier ook een nieuwe groep opstarten.

Aanvullende informatie

Is uw WhatsApp-groep aangemeld op de website van WhatsApp Buurtpreventie, dan kunt u bij de gemeente

  • een bordje aanvragen voor in uw buurt. Stuur dan een e-mail naar de gemeente Bergen of neem telefonisch contact op met het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83;
  • stickers ophalen in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Bergen.

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85