WhatsApp Buurtpreventie

WhatsApp Buurtpreventie

Inwoners maken gebruik van een WhatsApp-groep om verdachte situaties in hun woonomgeving te signaleren. Zo maken zij hun buurt of wijk een stuk veiliger. Benieuwd of er in uw buurt al een WhatsApp-groep actief is?

 

Wat is het?

WhatsApp Buurtpreventie zorgt voor meer oren en ogen in de buurt, op momenten dat er geen politie aanwezig is. Zo kunnen de inwoners van een buurt of wijk meehelpen met het vergroten van de veiligheid in hun eigen omgeving.

Hoe werkt het?

De WhatsApp Buurtpreventie werkt als volgt:

  • U signaleert een verdachte situatie;
  • U meldt het bij de politie via 112 (spoed) of via (0900) 88 44 (geen spoed);
  • U stuurt een bericht in de WhatsApp-groep. U laat ook weten of u al contact heeft gehad met de politie;
  • Als het veilig en zonder risico’s kan, kunt u de verdachte situatie verstoren. Bijvoorbeeld door een praatje te maken.

Wat moet ik doen?

U checkt via bovenstaande link of er al een WhatsApp-groep in uw buurt is opgericht. Zo ja, dan sluit u bij die groep aan. Zo niet, dan kunt u een nieuwe groep opstarten.