Artikel 13b Opiumwet, ook wel aangehaald als de Wet Damocles, geeft de burgemeester de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen en daarmee woningen of bedrijfspanden voor bepaalde tijd sluiten als daar sprake is van drugshandel.

Er zijn dan meer drugs aanwezig dan de normen voor eigen gebruik. Dit betekent meer dan 5 gram softdrugs of meer dan 0,5 gram harddrugs. Hieronder vallen ook hennepplantages.

Voorkomen hennep in uw woning of bedrijfspand

Het komt steeds vaker voor dat hennepplantages in woningen of loodsen worden aangetroffen. Let daarom goed op wanneer u uw woning of loods gaat verhuren. Teelt de huurder hennep in uw woning of bedrijfspand, dan loopt u als verhuurder de kans verantwoordelijk te worden gesteld. Ook als u nergens van af wist.

Damoclesbeleid voor woningen en lokalen 2019

Op 8 oktober 2019 heeft de burgemeester het ‘Damoclesbeleid voor woningen en lokalen 2019’ vastgesteld.  De ‘Beleidsregels ex artikel 13b Opiumwet voor lokalen en woningen 2014’ zijn ingetrokken.