Toeslagen

Het kabinet werkt aan een regeling om te voorkomen dat gastgezinnen minder toeslagen krijgen. Uitgangspunt is dat het tijdelijk verblijf van de vluchtelingen uit Oekraïne geen gevolgen heeft voor de hoogte van de bijstandsuitkering en de uitkeringen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het UWV.

Lokale heffingen

De lokale heffingen voor particulieren die vluchtelingen opvangen, gaan omhoog. Het kan zijn dat het Rijk met een vergoeding komt voor deze hogere heffingen. Als hier meer over bekend is, informeert de gemeente u hierover.

Verzekeringen

Over het algemeen heeft het opvangen van vluchtelingen geen of weinig effect op uw verzekeringen als eigenaar. Het is wel verstandig om contact met uw verzekeraar op te nemen en te melden dat u onderdak biedt een vluchtelingen.