Verkiezing Europees Parlement 2024

Verkiezing Europees Parlement 2024

Op donderdag 6 juni is de verkiezing voor het Europees Parlement. Door te stemmen bepaalt u mee wie de komende 5 jaar lid wordt van het Europees Parlement. Op deze pagina leest u meer over de verkiezing.

 

Waar kan ik stemmen?

U kunt op donderdag 6 juni van 7.30 tot 21.00 uur stemmen bij:

 • AFFERDEN – MFC De Alverman, Hengeland 12a
 • BERGEN – Sint Petruskerk, Kerkstraat 6
 • NIEUW BERGEN – Den Asseldonk, Den Asseldonk 2
 • NIEUW BERGEN – Ontmoetingscentrum Bergen (OCB), Murseltseweg 4a
 • SIEBENGEWALD – MFC De Klaproos, Gaesdoncksestraat 2a-b
 • WELL – MFC De Buun, Kasteellaan 25
 • WELLERLOOI – MFC ’t Luukske, Catharinastraat 49

Alle locaties zijn toegankelijk voor rolstoelen.

Wat moet ik meenemen?

 • Uw stempas: deze ontvangt u uiterlijk donderdag 23 mei in uw brievenbus;
 • Uw identiteitsbewijs: paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Het identiteitsbewijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn.

Veel gestelde vragen

Wat zijn de regels voor campagne voeren?

In aanloop naar de verkiezingen voeren politieke partijen campagne. Hierbij moeten de partijen zich houden aan een aantal regels. Dit zijn bijvoorbeeld regels over de verkiezingsborden, kraampjes, geluidswagens, flyers en activiteiten. De regels in de gemeente Bergen vindt u in het document ‘Richtlijnen partijpromotie’. Download het document hieronder.

Richtlijnen partijpromotie

Wat doet het Europees Parlement?

Het Europees Parlement is 1 van de 7 instellingen van de Europese Unie. De EU-landen houden eens in de 5 jaar verkiezingen om de leden van het Europees Parlement te kiezen. Het Europees Parlement heeft op dit moment 705 zetels. Voor de verkiezingen in 2024 wordt dit aantal verhoogd naar 720 zetels.

Het Europees Parlement is medewetgever. Dit betekent dat het Parlement de bevoegdheid heeft om wetgeving vast te stellen en te wijzigen. Ook mag het Parlement beslissen over de jaarlijkse EU-begroting. Bovendien controleert het Parlement de Europese Commissie en andere EU-instellingen en roept het deze organen ter verantwoording.

Kan ik op meerdere kandidaten stemmen?

Nee, u kunt bij het stemmen maar 1 kandidaat per stembiljet kiezen. Dit doet u door het bijbehorende vakje rood te kleuren. Als u meerdere vakjes inkleurt of iets op het stembiljet schrijft of tekent, is uw stembiljet ongeldig. Uw stem telt dan alleen mee voor de berekening van de opkomst.

Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of bijvoorbeeld het verkeerde vakje ingekleurd? Dan mag u 1 keer om een nieuw stembiljet vragen.

Wat is blanco stemmen?

Wilt u geen kandidaat kiezen, maar wel uw stemrecht gebruiken? Dan kunt u een blanco stem uitbrengen. U gaat dan wel naar het stemhokje, maar kiest geen kandidaat. U vult dus niets in op het stembiljet.

Uw blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling. Een blanco stem gaat niet naar de grootste partij. Een blanco stem telt wel mee bij het bepalen van de opkomst van de verkiezing. Het is dus wel degelijk belangrijke informatie.

Ik ben mijn stempas kwijt. Wat nu?

U ontvangt uw stempas uiterlijk donderdag 23 mei in uw brievenbus. Heeft u na deze datum nog geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijtgeraakt? Dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen bij de gemeente. Dit kan:

 • Tot maandag 3 juni digitaal via dit formulier, of;
 • Tot woensdag 5 juni 12.00 uur aan de balie in het gemeentehuis.

Ik kan zelf niet naar het stemlokaal. Kan iemand anders voor mij stemmen?

Kunt u zelf niet naar het stemlokaal? Dan kan iemand anders voor u gaan stemmen. Dat kan op 2 manieren:

 • Via een onderhandse volmacht
  Vul de achterkant van uw stempas in. Geef uw stempas mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. Geef ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een foto zijn op een mobiele telefoon of tablet. Zorg dat de foto goed leesbaar is.
   
 • Via een schriftelijke volmacht
  Vul digitaal dit formulier in of vraag het aan bij de gemeente. U vult het formulier in samen met de persoon die voor u gaat stemmen. Het formulier moet uiterlijk maandag 3 juni bij de gemeente binnen zijn.

Kan ik ook in een andere gemeente stemmen?

Ja, dat kan. U moet hiervoor wel een kiezerspas aanvragen. Dit kan:

 • Tot maandag 3 juni digitaal via dit formulier, of;
 • Tot woensdag 5 juni 12.00 uur aan de balie in het gemeentehuis.

Kan ik vanuit het buitenland stemmen?

Mensen die niet in Nederland wonen en graag vanuit het buitenland willen stemmen, konden zich tot donderdag 25 april 23.59 uur (Nederlandse tijd) registreren bij de gemeente Den Haag. Heeft u dit niet gedaan? Dan is het helaas niet mogelijk om vanuit het buitenland te stemmen.

Kan ik als niet-Nederlander in Nederland stemmen?

Mensen die niet zijn ingeschreven als Nederlander, maar wel de nationaliteit hebben van 1 van de andere lidstaten van de Europese Unie, konden zich tot dinsdag 23 april registreren bij de gemeente. Heeft u dit niet gedaan? Dan kunt u als niet-Nederlander helaas niet in Nederland stemmen.

Hoe worden de stemmen geteld?

Op donderdag 6 juni om 21.00 uur sluit de stemming. De leden van de stembureaus starten dan met het tellen van de stemmen. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt.

De leden van het stembureau tellen eerst alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Dan weten ze hoeveel mensen die dag bij dat stembureau hebben gestemd. Daarna legen ze de stembus en tellen ze de stembiljetten.

Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom om te komen kijken. Denkt u dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen? Geeft dit dan aan bij de voorzitter van het stembureau. De voorzitter maakt hiervan een aantekening in het proces-verbaal.

Wat gebeurt er na het tellen van de stemmen?

Voor iedere verkiezing wordt een gemeentelijk stembureau ingesteld. Het gemeentelijk stembureau stelt de uitkomst van de verkiezing op gemeenteniveau vast. De werkzaamheden van het gemeentelijk stembureau starten op vrijdag 7 juni om 9.00 uur in het gemeentehuis. De zitting is openbaar. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

Na de zitting publiceert de gemeente de processen-verbaal, met daarin de aantallen per stembureau, op de website. Dit gebeurt op maandag 10 juni, nadat in alle EU-landen is gestemd.