Wat is het?

Als moeder kunt u ontkennen dat uw overleden echtgenoot de vader van uw kind is. Hiervoor moet u een verklaring afleggen bij de gemeente. Dit kunt u doen als deze twee punten van toepassing zijn:

  • Uw echtgenoot is overleden binnen 306 dagen vóór de geboorte van het kind;
  • U leefde vanaf de 306e dag voor de geboorte gescheiden van uw echtgenoot óf u was vanaf die dag gescheiden van tafel en bed.

Ook in andere situaties kunt u soms het vaderschap ontkennen. U moet dan een verzoek indienen bij de rechtbank.

Wat moet ik doen? 

U legt de verklaring af bij de gemeente. Dit kunt u doen tot één jaar na de geboorte van het kind.

Let op: was u al hertrouwd toen uw kind werd geboren? Dan wordt uw nieuwe echtgenoot door de verklaring wettelijk de vader van het kind.

Wat moet ik meenemen?

  • Uw geldige identiteitsbewijs;
  • Uittreksel geboorteakte kind;
  • Uittreksel overlijdensakte vader.