Wat is het?

Het Predicaat Koninklijk is een onderscheiding die kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen of grote ondernemingen. Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester. U mag dan de titel 'Koninklijk' toevoegen aan de naam van uw organisatie. Ook mag u een afbeelding van de Koninklijke Kroon gebruiken in uw logo.

Hoe werkt het?

Ondernemingen

U kunt het predicaat aanvragen als uw onderneming:

  • een eerste of zeer vooraanstaande plaats innemen in Nederland, bij voorkeur met een internationale uitstraling;
  • een bijzonder jubileum viert (bijvoorbeeld 100- of 125 jarig bestaan of een veelvoud van 25 jaar);
  • geen onderdeel is van een groter concern dat al het Predicaat Koninklijk voert;

Verenigingen

U kunt het predicaat voor uw vereniging aanvragen als uw vereniging:

  • een eerste of zeer vooraanstaande plaats inneemt in Nederland;
  • een bijzonder jubileum viert (bijvoorbeeld 100- of 125 jarig bestaan of een veelvoud van 25 jaar)
  • geen onderdeel is van een groter verband waaraan het Predicaat is verleend of hiervoor in aanmerking komt

Als uw onderneming of vereniging wordt overgenomen of er zijn grote structurele wijzigingen, dan vervalt het Recht tot het voeren van het Predicaat.

Het Recht wordt voor 25 jaar toegekend, waarna verlenging kan worden aangevraagd voor een volgende periode. Er vindt dan opnieuw een toetsing plaats.

Op de website van Het Koninklijk Huis leest u waaraan u moet voldoen om het predicaat Koninklijk aan te vragen.

Wat moet ik doen?

Dien een aanvraag in bij de burgemeester van de vestigingsplaats. Leg duidelijk uit waarom uw organisatie het predicaat verdient. Voeg documenten bij die uw uitleg ondersteunen.

Meer informatie over het aanvragen van het predicaat kunt u opvragen bij het secretariaat van de burgemeester via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl.

Hoe lang duurt het? 

De behandeling van uw aanvraag duurt minimaal een jaar. U krijgt vanzelf bericht of uw organisatie het predicaat krijgt. Als uw organisatie het predicaat krijgt, ontvangt u dit met de bijbehorende oorkonde tijdens een speciale feestelijke bijeenkomst.

Aanvullende informatie

Het predicaat Koninklijk symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koning. Dit betekent niet dat de organisatie leverancier is of een andere relatie heeft met het Koninklijk Huis. Ga voor meer informatie naar de website van het Koninklijk Huis.