De gemeente Bergen ligt aan de Maas. De dorpen Wellerlooi, Well, Aijen en Bergen en buurtschap Heukelom in Afferden liggen in de directe nabijheid van de rivier. De Maas behoort met haar lengte van 925 kilometer tot één van de belangrijkste rivieren van Europa. Ze ontspringt in Frankrijk en stroomt vervolgens door België en Nederland, waar ze in de Noordzee uitmondt.

De waterstand van de Maas is meestal redelijk stabiel. In sommige situaties, bijvoorbeeld als er in Noord-Frankrijk en de Belgische Ardennen langdurig heel veel regen valt en/of er veel smeltwater is, moet er zoveel water worden afgevoerd, dat het waterpeil in de Maas stijgt. Extreme voorbeelden zijn de zeer hoge waterstanden van de Maas in 1993, 1995 en juli 2021.

Na het hoogwater van 1995 is men begonnen om dijken aan te leggen en bestaande dijken te verhogen en te verzwaren. Een voorbeeld is de dijk rondom Aijen en Bergen.

Maatregelen

Door klimaatverandering zijn er vaker periodes van meer regen- en smeltwater, waardoor de waterstanden in rivieren stijgen. Rijkswaterstaat heeft geïnvesteerd en blijft investeren in het verdiepen en verbreden van de rivierbedding, de aanleg van hoogwatergeulen en het verlagen van uiterwaarden. Voorbeelden zijn Maaspark Oijen-Wanssum, hoogwatergeul De Band in Well en de werkzaamheden bij Maaspark Well. Ook de waterschappen en de provincie Limburg werken aan de hoogwaterbescherming.

Dijkversterkingen

Alle Limburgers moeten beschermd blijven tegen het hoogwater van de toekomst. Daarom werkt Waterschap Limburg aan het versterken van de dijken in heel Limburg. Dit doen ze binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma met 16 verschillende dijkversterkingsprojecten. Kijk op de website van Waterschap Limburg voor meer informatie over dijkversterkingen in het algemeen of over de projecten in de gemeente Bergen:

Samenwerking

Bij (de dreiging van) hoogwater werkt de gemeente intensief samen met betrokken partijen. Dit gebeurt in zogenaamde veiligheidsregio’s. Gemeente Bergen is onderdeel van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Hierin participeren de gemeenten in Noord-Limburg, de brandweer, defensie, geneeskundige zorg en de politie. Ook Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat zijn betrokken. Inzet van alle maatregelen is dat inwoners droge voeten houden en de overlast in brede zin wordt geminimaliseerd.

Wat doet Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat monitort onder andere continu de waterstanden en geeft deze door aan de betrokken partijen. U kunt deze waterstanden volgen op de website van Rijkswaterstaat(externe link). Rijkswaterstaat zorgt ook dat het water zich zo gelijkmatig mogelijk over de rivierbedding kan verspreiden. Door stuwen op de Maas tijdig te openen, voorkomt Rijkswaterstaat dat water zich kan ‘ophopen’.

Wat doet Waterschap Limburg?

Bij hoogwater, als hoogwater dreigt heeft ook het Waterschap diverse taken. Het zet onder andere kwelwaterpompen in en sluit coupures. Ook zorgt het Waterschap voor de kadebewaking.

Wat doet Gemeente Bergen?

De gemeente is onder andere verantwoordelijk voor plaatselijke maatregelen zoals het afsluiten van wegen, het informeren van inwoners en ondernemers en de inzet van pendeldienst.