Wat is het?

Door de Koning kan het Recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ toekennen aan kleine en middelgrote ondernemingen die een vooraanstaande plaats innemen in hun regio en daarnaast 100, 125 (of een veelvoud van 25) jaar bestaan.

Hoe werkt het?

Het Predicaat geeft bedrijven het Recht om het Koninklijk Wapen te voeren met daarbij de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'. Toekenning van het Recht het Predicaat te voeren wil niet zeggen dat het betrokken bedrijf leverancier is of een andere relatie heeft met het Koninklijk Huis.

Het Predicaat wordt voor 25 jaar toegekend, waarna verlenging kan worden aangevraagd voor een volgende periode van 25 jaar.

Op de website van Het Koninklijk Huis(externe link) leest u waaraan u moet voldoen om het predicaat Hofleverancier aan te vragen.

Wat moet ik doen?

  • Dien een aanvraag in bij de burgemeester van de gemeente.
  • Doe dit in de gemeente waar uw onderneming gevestigd is.
  • Leg duidelijk uit waarom uw onderneming het predicaat Hofleverancier verdient.
  • Dien uw aanvraag minimaal 9 maanden van tevoren in.

U krijgt vanzelf bericht of u het predicaat Hofleverancier krijgt. De bijbehorende oorkonde krijgt u van de commissaris van de koning of de burgemeester uitgereikt.

Wat moet ik meenemen?

  • Bewijs van de oprichtingsdatum van uw onderneming;
  • Balans van de afgelopen 5 jaren;

Beschrijving van financiële verwachtingen voor de komende jaren.

Aanvullende informatie 

Voor meer informatie over de procedure voor het aanvragen van het predicaat kunt u contact opnemen met het secretariaat van de burgemeester via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl

U kunt ook contact opnemen met de Stichting Hofleveranciers in Nederland(externe link).