Wat is het?

Hofleverancier is een Koninklijke onderscheiding (predicaat). Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester. Uw onderneming mag dan het Koninklijk wapen gebruiken en de titel 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' toevoegen.

Hoe werkt het?

Alleen de koning kan het predicaat Hofleverancier toewijzen. U kunt het predicaat krijgen bij een bijzonder jubileum van uw onderneming (100, 125, 150-jarig, enzovoort). Soms krijgt u het ook bij een zeer bijzondere gebeurtenis in het bedrijf. U mag de titel Hofleverancier maximaal 25 jaar gebruiken. Daarna kunt u een verlenging aanvragen.

Op de website van Het Koninklijk Huis(externe link) leest u waaraan u moet voldoen om het predicaat Hofleverancier te krijgen.

Wat moet ik doen?

  • Dien een aanvraag in bij de burgemeester van de gemeente.
  • Doe dit in de gemeente waar uw onderneming gevestigd is.
  • Leg duidelijk uit waarom uw onderneming het predicaat Hofleverancier verdient.
  • Dien uw aanvraag minimaal 9 maanden van tevoren in.

U krijgt vanzelf bericht of u het predicaat Hofleverancier krijgt. Meestal krijgt u de bijbehorende oorkonde van de commissaris van de koning of de burgemeester uitgereikt.

Wat moet ik meenemen?

  • Bewijs van de oprichtingsdatum van uw onderneming;
  • Balans van de afgelopen 5 jaren;
  • Beschrijving van financiële verwachtingen voor de komende jaren.

Aanvullende informatie 

Voor meer informatie over de procedure voor het aanvragen van het predicaat kunt u contact opnemen met het secretariaat van de burgemeester via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl

U kunt ook contact opnemen met de Stichting Hofleveranciers in Nederland(externe link).