Hofleverancier is een Koninklijke onderscheiding (predicaat). Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester. Uw onderneming mag dan het Koninklijk wapen gebruiken en de titel 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' toevoegen.

Hoe werkt het?

Alleen de koning kan het predicaat Hofleverancier toewijzen. U kunt het predicaat krijgen bij een bijzonder jubileum van uw onderneming (100, 125, 150-jarig, enzovoort). Soms krijgt u het ook bij een zeer bijzondere gebeurtenis in het bedrijf. U mag de titel Hofleverancier maximaal 25 jaar gebruiken. Daarna kunt u een verlenging aanvragen. Op de website van Het Koninklijk Huis leest u aan welke eisen u moet voldoen om het predicaat Hofleverancier te krijgen.

Wat moet ik doen?

  • Dien een aanvraag in bij de burgemeester van de gemeente.
  • Doe dit in de gemeente waar uw onderneming gevestigd is.
  • Leg duidelijk uit waarom uw onderneming het predicaat Hofleverancier verdient.
  • Dien uw aanvraag minimaal 9 maanden van tevoren in.

U krijgt vanzelf bericht of u het predicaat Hofleverancier krijgt. Meestal krijgt u de bijbehorende oorkonde van de commissaris van de koning of de burgemeester uitgereikt.

Het recht wordt alleen toegekend bij een bijzonder jubileum (100, 125, 150-jarig enz.) of bij een zeer bijzondere gebeurtenis in het bedrijf. Dien minimaal 9 maanden van tevoren een verzoek in bij de burgemeester. De procedure gaat als volgt:

  • U dient een degelijk en goed onderbouwd verzoek in bij de burgemeester van de gemeente waarin uw bedrijf is gevestigd.
  • De burgemeester zendt uw verzoek door naar de Commissaris van de Koning van de provincie.
  • Voordat de Commissaris een advies geeft, start zijn afdeling (kabinet) eerst een grondig onderzoek naar het handelen van uw bedrijf. Zo wordt uw balans van de afgelopen jaren nagelopen en mag u geen strafblad hebben. Aan zo’n onderzoek werken onder meer de Arbeidsinspectie, de burgemeester, de politie, de Kamer van Koophandel en verschillende ministeries mee (voor zover uw branche hieronder valt).
  • De Commissaris van de Koning stuurt zijn advies naar de particulier secretaris van Zijne Majesteit de Koning. Deze is belast met het beheer van het predicaat. Daarna neemt de koning zelf een beslissing.
  • Na verlening door de koning reikt de Commissaris van de Koning of de burgemeester u de bij de eretitel behorende oorkonde/predicaat uit. U mag dan aan de buitenwereld kenbaar maken dat u de titel van Hofleverancier mag voeren. Dit doet u door middel van een wapenschild aan de gevel. U mag de afbeelding van het wapen verbinden met uw naam en logo op uw handelscorrespondentie, verpakkingen enzovoort.
  • Het recht wordt toegekend aan uw onderneming voor een periode van maximaal 25 jaar. Na die periode moet voortzetting worden aangevraagd.

Aanvullende informatie

Het secretariaat van de burgemeester kan u informatie over de procedure verstrekken voor het aanvragen van het predicaat. Het secretariaat is telefonisch bereikbaar via (0485) 34 83 83 of 14 0485. Een e-mail sturen kan ook.

Meer informatie leest u op de website van het Koninklijk Huis.