Wat is het?

U kunt panden van de gemeente gebruiken voor bijvoorbeeld tentoonstellingen of (toneel/muziek)uitvoeringen. Hiervoor moet u wel eerst toestemming vragen bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

U vraagt toestemming aan de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • De reden van uw aanvraag;
  • Het pand dat u wilt gebruiken;
  • De data wanneer u het pand wilt gebruiken;
  • De naam van degene die verantwoordelijk is voor de tentoonstelling of uitvoering.