In de Bevolkingslijst uit 1810 staat een overzicht van bewoners van panden die destijds in de gemeente stonden en het beroep dat de bewoners uitoefenden. Mevrouw Schipper uit Hout-Blerick heeft de Bevolkingslijst uit het jaar 1810 voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.

De originele Bevolkingslijst van 1810 is namelijk geschreven in de Franse taal, in die periode de officiële ambtelijke taal. Er is veel kennis van schrijfwijze van letters voor nodig om dit met de hand geschreven register digitaal toegankelijk te maken. Mevrouw Schipper heeft dan ook zeer veel tijd gestoken in het bewerken van deze lijst. Als dank voor haar inzet heeft zij een gemeentelijke onderscheiding, het Fonteintje, ontvangen.

Hoe is deze lijst tot stand gekomen?

Het boekwerk is een overzicht van personen die in 1810 in het gebied van Wellerlooi t/m Heijen woonden. Voor het opstellen van deze lijst is iemand, van overheidswege, gestart bij de Rodebeek in het zuiden van Wellerlooi. Overal werd gevraagd wie er in de huizen woonden. Deze gegevens werden genoteerd. Als er niemand thuis was, kwam de opsteller van de bevolkingslijst later terug.

Welke gegevens zijn vermeld?

De bevolkingslijst is in feite een inventarisatie van de bewoners van elk huis in 1810. De huizen kregen in die tijd een nummer: het chronologische nummer dat in de lijst in kolom 1 staat. Het is te vergelijken met een adres.

Straatnamen waren nog niet officieel ingevoerd. Er zijn prachtige oude plattegronden tussengevoegd die een verhelderend beeld geven. Per pand zijn diverse gegevens in kolommen vermeld:

  • 1e kolom: Chronologische nummering van bezochte huizen
  • 2e kolom: Gehuwde personen man/vrouw met leeftijd (gezinshoofd is vet gedrukt)
  • 3e kolom: Beroep
  • 4e kolom: Zonen, familielid en/of knecht met vermelding van leeftijd
  • 5e kolom: Dochters, familielid en/of dienstmeid met vermelding van leeftijd
  • 6e kolom: Weduwe of weduwnaar met vermelding van leeftijd
  • 7e kolom: Aantal personen per huis

Nieuwsgierig geworden?

Zoekt u namen van voorouders en/of wilt u weten in welk Hameau (gehucht) of Commune (dorpsgemeenschap) ze woonden? Bekijk dan onderstaande lijst.