Wat is het?

Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

Hoe werkt het?

Voor het schenken en verkopen van alcohol tijdens een evenement gelden de volgende voorwaarden:

  • U mag geen alcohol schenken en verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar;
  • Op het evenement mag u geen sterke drank (>15% alcohol) schenken en verkopen;
  • De persoon die de leiding heeft over de alcohol:
    • is minimaal 21 jaar;
    • heeft geen strafblad.

Geen vergunning of ontheffing nodig

Als u alcohol wilt schenken op een besloten feest, hoeft u geen alcoholvergunning of ontheffing aan te vragen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente waar het evenement gehouden wordt. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • Datum van het evenement;
  • Op welke tijden u alcohol wilt schenken.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

Let op: u moet voor het organiseren van een evenement ook een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente.