Deze jaarwisseling (2021-2022) geldt een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten.

Er mag dit jaar geen vuurwerk worden verkocht en afgestoken. Ook mag u op straat geen vuurwerk bij u hebben of vervoeren (bijvoorbeeld in een auto). Doet u dit toch, dan kunt u een boete krijgen.

Vuurwerk dat u 2 jaar geleden heeft gekocht, mag u thuis bewaren. Het verbod geldt niet voor fop- en schertsvuurwerk. Trektouwtjes, knalerwten en sterretjes zijn dus wel toegestaan.

Landelijk vuurwerkverbod

De gemeente Bergen volgt hierin het landelijk vuurwerkverbod, zoals het kabinet heeft aangekondigd op 19 november 2021. Lees meer over dit besluit op de website van de Rijksoverheid.

Melden

  • Wordt er toch vuurwerk afgestoken? U kunt dit melden bij de politie via (0900) 88 44. Spoed of heterdaad? Bel dan 112.
  • Heeft u een vermoeden van opslag, handel en transport van illegaal vuurwerk, vernielingen of vuurwerkbommenmakers? U kunt anoniem een melding doen via Meld Misdaad Anoniem.
  • Schade aan gemeente-eigendommen kunt u melden via Reppido.

Carbidschieten

Carbidschieten is geen vuurwerk. Dit is wel toegestaan in de gemeente Bergen. Om overlast en ongelukken te voorkomen, houdt u rekening met de volgende voorwaarden:

  • Cardbidschieten mag alleen buiten de bebouwde kom;
  • Voordat u gaat carbidschieten, informeert u direct omwonenden hierover;
  • U houdt voldoende afstand van bebouwing, dieren en wegen;
  • U voorkomt gevaar of hinder voor mensen en dieren, gebouwen en milieu.