In een zorgplan staan de afspraken die u met uw zorgaanbieder maakt over de zorg die u krijgt. Dit plan kan u helpen om zelf beslissingen te maken over uw zorg en ondersteuning.

Krijgt u zorg uit de Wet langdurige zorg? Dan is een zorgplan verplicht. U stelt dit plan samen met uw zorgaanbieder op, binnen zes weken na het begin van de zorg. Maar ook in andere situaties is een zorgplan een goede manier om overzicht te houden.

Een zorgplan opstellen

Verschillende websites kunnen u helpen bij het opstellen van een zorgplan:

Het zorgplan kan veranderen wanneer uw behoefte aan zorg verandert. U kunt de nieuwe afspraken vastleggen in het plan.

Cliëntondersteuning

Bij het maken of bijstellen van een zorgplan kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning.