In de gemeente Bergen vindt iedereen een passende woonvorm

Dat is het doel van de Ontwerp Woonvisie Gemeente Bergen 2017 – 2021. De gemeente Bergen wil een aantrekkelijke woon- en leefomgeving realiseren die past bij de vraag van inwoners, nu en in de toekomst. Een omgeving waar iedereen, ongeacht leeftijd, mobiliteit of gezondheid, een passende woonvorm vindt.