• Bij begeleid wonen woont u zo zelfstandig mogelijk, maar krijgt u wel hulp van een begeleider. De begeleiding is afgestemd op uw situatie.
  • Beschermd wonen is een woonvorm voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Omdat deze mensen psychisch kwetsbaar zijn, is er een veilige, beschermde woonomgeving nodig.
  • Heeft u een ernstige lichamelijke beperking? Dan kunt u overwegen een ADL- of Fokuswoning te huren.
  • Meer informatie over huren via een woningcorporatie en particulier huren.
  • Met een mantelzorgwoning kan uw naaste voor wie u zorgt, dichter bij u wonen. Op deze pagina vindt u meer informatie over het plaatsen van een mantelzorgwoning.
  • Er zijn verschillende woonvormen waarin ouderen zelfstandig wonen, maar wel hulp kunnen krijgen. Dat kan bijvoorbeeld in een seniorenwoning of zorgwoning.
  • Een wooninitiatief is een woonvorm voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld een huis met een groep bewoners, maar ook zelfstandige appartementen (wooneenheden) met een gemeenschappelijke ruimte.
  • Een woonzorgcentrum of verpleeghuis biedt uitkomst als thuis blijven wonen niet meer lukt. Hier zijn verzorging en verpleging altijd in de buurt.