• Alarmnummer 112: bij acuut gevaar. Bij twijfelt belt u altijd 112.
  • Brandweer: 0900 0904. Geen spoed, wel brandweer nodig. Er is risico op kortsluiting of brand. Ook voor losliggende putdeksels op de weg belt u dit nummer.
  • Gemeentehuis: (0485) 34 83 83. Dit telefoonnummer is bereikbaar tijdens de normale openingstijden van het gemeentehuis. Als het gemeentehuis gesloten is, kunt u een boodschap inspreken.