Functie

Wethouder

Taken

3e locoburgemeester

Portefeuillehouder Economie & Zorg:

 • Sociaal Domein: basis op orde
 • Participatie
 • Economische Zaken
 • Toerisme en recreatie / verblijfsbelasting
 • Informatie en automatisering (inclusief website)

Daarnaast zit in de portefeuille het project:

 • Mosaïque.

Het college is gezamenlijk verantwoordelijk voor

 • Herijking Visie Bergen 2030
 • Subsidiebeleid
 • Bezuinigingen Programma 1 Samenleving

Onderlinge vervanging

 • Burgemeester Pelzer vervangt wethouder Pekema
 • Wethouder Pekema (3e locoburgemeester) vervangt wethouder Ponjee

Ambtsgebonden (q.q.)

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid
 • Lid Raad van Commissarissen Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid Groep N.V.
 • Lid Algemeen Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Vitaal & Gezond Regio Noord Limburg
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Ondernemen & Investeren Regio Noord Limburg
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Toerisme en Leisure Regio Noord Limburg
 • Lid Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg
 • Lid MKB Limburg
 • Bestuurlijk deelnemer WerkgeversServicePunt Noord-Limburg
 • Bestuurlijk deelnemer Contactgroep De Flammert

Nevenfuncties, niet-ambtsgebonden

 • Directeur / eigenaar advieskantoor De Vlinder
 • Secretaris / penningmeester Ollc2evcl

Politieke partij

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Bergen Limburg.

Contact

E-mail

U kunt wethouder Pekema een e-mail sturen.

Spreekuur

Elke eerste maandag van de maand heeft het college spreekuur. U kunt daarvoor met wethouder Pekema een afspraak maken.