Functie

Wethouder

Taken

3e locoburgemeester

Portefeuillehouder Economie & Zorg:

 • Sociaal Domein: basis op orde
 • Participatie
 • Economische Zaken
 • Toerisme en recreatie / verblijfsbelasting
 • Informatie en automatisering (inclusief website)

Daarnaast zit in de portefeuille het project:

 • Mosaïque.

Het college is gezamenlijk verantwoordelijk voor

 • Herijking Visie Bergen 2030
 • Subsidiebeleid
 • Bezuinigingen Programma 1 Samenleving

Onderlinge vervanging

 • Burgemeester Pelzer vervangt wethouder Pekema
 • Wethouder Pekema (3e locoburgemeester) vervangt wethouder Ponjee

Ambtsgebonden (q.q.)

 • Lid Raad van Commissarissen WAA Groep NV en Bestuur Gemeenschappelijke regeling WAA
 • Bestuurlijk aanspreekpunt Werkbedrijf (Koepel WSP)
 • Bestuurslid Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg-Noord
 • Deelnemer wethoudersoverleg Regio Limburg Noord Sociaal Domein (met wethouder Ponjee)
 • Deelnemer wethoudersoverleg Regio Limburg Ondernemen & Investeren
 • Bestuurlijke deelnemer overleggen met Stichting promotieplatform Maasduinen
 • Contacten met Contactgroep Ondernemers De Flammert
 • Lid MKB Limburg
 • Lid Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg (met wethouder Splinter)

Nevenfuncties, niet-ambtsgebonden

 • Directeur / eigenaar advieskantoor De Vlinder
 • Secretaris / penningmeester Ollc2evcl

Politieke partij

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Bergen Limburg.

Contact

E-mail

U kunt wethouder Pekema een e-mail sturen.

Spreekuur

Elke eerste maandag van de maand heeft het college spreekuur. U kunt daarvoor met wethouder Pekema een afspraak maken.