Benoeming wethouder Claudia Ponjee

Tijdens de vergadering van dinsdag 10 november heeft de gemeenteraad Claudia Ponjee (48) benoemd als wethouder. Ze is voorgedragen door het bestuur van de Progressieve Kombinatie (PK). Als wethouder is ze verantwoordelijk voor de beleidsterreinen leefbaarheid, volksgezondheid, onderwijs, verkeersveiligheid en volkshuisvesting. 

Claudia Ponjee was eerder lid van de commissie Samenleving, sinds december 2017 raadslid namens de PK.  

Burgemeester Manon Pelzer: “Ik wens mevrouw Ponjee veel succes en plezier in haar nieuwe functie en verwacht dat de collegiale samenwerking in het college net zo sterk zal blijven.”

In dezelfde vergadering heeft de gemeenteraad afscheid genomen van Lia Roefs. Lia Roefs was, met een korte onderbreking, sinds 2014 wethouder van Gemeente Bergen. Eerder ook van 1994 tot 2002.