Gemeente Bergen start op maandag 14 november met de uitvoering van de reconstructie van de Meindert Hobbemastraat in Nieuw Bergen. In 10 weken wordt de straat voorzien van nieuwe bestrating, groen en een nieuw rioolsysteem, waarin neerslag wordt afgekoppeld.

Het wegdek en het rioolstelsel van de Meindert Hobbemastraat zijn flink verouderd: een reconstructie is nodig. De gemeente heeft het afgelopen jaar in nauw overleg met de bewoners van de straat gewerkt aan een ontwerp voor de nieuwe straat.

Op maandag 14 november starten de werkzaamheden om dit ontwerp te realiseren. AVG Wegenbouw Heijen BV voert de werkzaamheden uit. Om de hinder voor bewoners en omgeving zo klein mogelijk te maken, worden de werkzaamheden in 6 fases uitgevoerd (zie onderaan deze pagina).

Verkeersmaatregelen

Per fase wordt het werkvak afgesloten voor verkeer. Deze afzettingen worden met bebording aangegeven. In fase 6A en 6B wordt daarnaast gewerkt met omleidingsroutes voor doorgaand verkeer. Woningen blijven te voet en per fiets altijd bereikbaar. Aanwonenden en belanghebbenden worden per brief geïnformeerd over de afsluiting van een werkvak.

Vragen?

Neem dan contact op met de gemeente via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl.