Het klimaat in Nederland verandert. Het KNMI verwacht hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en kans op drogere zomers.

Dit heeft gevolgen voor de leefomgeving, bijvoorbeeld door meer wateroverlast, grondwaterproblemen en hittestress.

Benieuwd naar hoe het zit met wateroverlast, droogte en hittestress in uw omgeving? Kijk dan op de website van Waterklaar

Wat kan ik doen?

Overheden en andere organisaties nemen al maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Als inwoner kunt u op verschillende manieren aan de slag om de eigen omgeving klimaatbestendig te maken. Daarmee draagt u bij aan het voorkomen van wateroverlast, droogte, hittestress en verbeteren van de waterkwaliteit. Kijk voor meer informatie of inspiratie op de website van Waterklaar.