De berm van de Paulus Potterstraat in Bergen is ingericht als wadi.

Dit is een buffer- en infiltratievoorziening die tijdens hevige regenbuien (tijdelijk) gevuld is met water.

Voorheen bleef veel regenwater rondom de drempel ter hoogte van de Pieter de Hooghstraat staan. Dankzij de aanleg van de wadi loopt dit regenwater voortaan weg naar de verlaagde berm, waar het vervolgens in de bodem kan infiltreren.

De gemeente Bergen wil de wadi daarnaast gebruiken om de biodiversiteit te vergroten. De bedoeling is dat het gebied veel verschillende planten en dieren gaat aantrekken. Daarom zijn in en om de wadi diverse grassen, kruiden en bomen geplant, die van nature in Nederland voorkomen.