In de wijk Bessembiender in Siebengewald ligt een wadi. Regenwater dat in de wijk wordt opgevangen wordt in deze wadi gefilterd en infiltreert langzaam in de grond.   

Sieruien, echte kamille en grote klaproos bij de wadi Bessembiender in Siebengewald

Een levendig parkje

Rondom de wadi zijn inheemse planten ingezaaid, planten die hier thuis horen en vroeger ook al voorkwamen. Er staan verschillende soorten bomen, nestkasten en insectenhotels. Hiermee helpen we de biodiversiteit een handje. In het eerste jaar na de aanplant konden omwonenden al genieten van een levendig en natuurrijk parkje.

Monitoring

Na de aanleg van de wadi in 2020 zijn er eenjarige,  tweejarige en meerjarige planten en kruiden ingezaaid. Ook zijn er verschillende verwilderingsbollen gepland. Gemeente Bergen wil graag weten hoe de natuur zich in dit gebied ontwikkeld, daarom monitoren we de komende jaren wat er in en om de wadi groeit, bloeit en leeft.

Boven verwachting

In 2021 werd al een groot deel van de ingezaaide planten waargenomen, zoals de Grote klaproos en het Hazenpootje. Maar ook heel veel kruiden die hier spontaan groeiden zoals vele soorten kamille, het Herderstasje en de Korenbloem.

Planten en dieren

Ze leven met en voor elkaar. Vorig jaar zagen we al veel soorten insecten en vlinders tussen de planten en kruiden. Bij het water in de wadi zagen we Weidebeekjuffers en Schaatsenrijders. Ook lieten de eerste Groene kikkers en Kleine watersalamanders zich zien.

Daarnaast hebben veel vogels zoals de Heggenmus, Witte kwikstaart, Pimpelmees en Houtduif een plekje gevonden bij de wadi. Bijzondere bewoners zijn de Veldleeuwerik, een typische weidevogel die in Nederland sterk in aantal is afgenomen en de Scholekster. Deze zoekt haar broedplek het liefst op (groene) platte daken.

Beheer en onderhoud

Jonkers Hoveniers uit Venlo heeft het ontwerp en de aanleg van de wadi verzorgd. Het bedrijf beheert en onderhoud het gebied tot eind 2023 zodat er een gezond ecosysteem voor zowel planten als dieren ontstaat.

Meer informatie

Het volledige monitoringsverslag 2021 van Jonkers Hoveniers over de flora en fauna bij de wadi Bessembiender kunt u hieronder downloaden.