In onze wijken en langs straten in het buitengebied staan veel bomen.

Bomen fietspad Siebengewaldseweg

Waardevolle bomen die zorgen voor sfeer en groen en bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. Bomen houden bovendien veel water vast, geven schaduw bij hitte en zorgen voor het afvangen van fijnstof.

Behouden van bomen

Bomen zijn beeldbepalend in de wijk, langs de straat, we willen ze vooral laten staan. Soms is dat echter niet mogelijk vanwege ziekte of veiligheid. Ook wortelopdruk kan hinder veroorzaken.  

Boomveiligheidscontrole

Gemeente Bergen heeft dit jaar alle ongeveer 1200 bomen in wijken en langs straten in het  buitengebied gecontroleerd. Daarbij bleek dat 165 bomen moeten worden gekapt. Ze zijn ziek, geheel of gedeeltelijk afgestorven of zijn een gevaar voor de (verkeers)veiligheid. Deze 165 bomen worden vervangen door nieuwe aanplant.

Herplantplicht

Voor elke boom die gekapt wordt plant Gemeente Bergen een nieuwe boom. Daarbij kijkt de gemeente zorgvuldig welke bomen het meest geschikt zijn, het beste passen in het straatbeeld. Om de biodiversiteit te vergroten plant de gemeente verschillende soorten bomen. De nieuwe bomen worden geplant op een geschikte locatie. Dat is niet altijd de locatie waar bomen zijn gekapt.

Wettelijke verplichting

Het is een wettelijke verplichting om alle bomen die aan straten of lanen staan elke drie jaar te controleren. Doel daarvan is het risico van schade en letsel zo klein mogelijk te houden. Vanaf nu controleert Gemeente Bergen daarom elk jaar 1/3 deel van alle bomen in wijken en langs straten.