Consumenten mogen alleen vuurwerk afsteken op 31 december 2021 vanaf 18.00 uur ’s avonds tot 1 januari 2022 om 2.00 uur ’s nachts. Buiten deze tijden vuurwerk afsteken is strafbaar.

Meer informatie over het afsteken van vuurwerk vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Carbidschieten

Carbidschieten is toegestaan in de gemeente Bergen. Om overlast en ongelukken te voorkomen, moet u rekening houden met de volgende voorwaarden:

  • Carbidschieten is alleen toegestaan buiten de bebouwde kom;
  • Voorafgaand aan het carbidschieten moet u direct omwonenden informeren;
  • De plaats vanwaar geschoten wordt, moet op voldoende afstand liggen van bebouwing, dieren en wegen;
  • U moet voorkomen dat gevaar/hinder voor mens en dier, gebouwen en milieu wordt veroorzaakt.