U heeft een uitkering en u wilt graag vrijwilligerswerk doen. Dan moet u met een aantal dingen rekening houden.

Mag ik vrijwilligerswerk doen?

Meestal mag u gewoon vrijwilligerswerk doen, maar niet in alle gevallen. Dat hangt af van de uitkering die u heeft.

WW, bijstand, IOAW, IOAZ

Heeft u een WW-uitkering of een uitkering van de gemeente (bijstand, IOAW, IOAZ)? Vraag eerst toestemming als u vrijwilligerswerk wilt doen. Vrijwilligerswerk kost namelijk tijd en dat mag er niet toe leiden dat u minder gaat solliciteren of dat het uw re-integratie in de weg zit. Vrijwilligerswerk dat u buiten normale werktijden om doet, zal meestal geen probleem zijn. Toestemming vraagt u aan uw contactpersoon bij UWV of de gemeente. Doe dit minimaal een maand voordat u met het werk begint. U weet dan waar u aan toe bent.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, IVA, WAO, Waz of Wajong)? Dan mag u meestal wel vrijwilligerswerk doen. In sommige gevallen moet u het werk wel melden bij UWV:
- Als u een WGA-uitkering heeft of een nieuwe Wajong-uitkering.
- Als u vrijwilligerswerk gaat doen omdat het beter gaat met uw gezondheid.
- Als u een re-integratietraject volgt.

Het is moeilijk om te zeggen wanneer u het wel moet melden en wanneer niet. Dus voor de zekerheid kunt u het maar het beste altijd melden aan UWV.

Meer informatie

Lees meer over vrijwilligerswerk en bijstandsuitkering.