Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een huurcontract of telefoonabonnement.

Paspoort en ID

Nooit zomaar afgeven

Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil, vraag dan altijd waarom. Vaak is het noteren van het soort identiteitsbewijs en het nummer daarvan al voldoende. Geeft u toch een kopie af? Help dan om misbruik te voorkomen.

Voorkom misbruik

Schrijf op de kopie:

  • dat het een kopie is;
  • aan welk bedrijf u de kopie geeft;
  • de datum waarop u de kopie afgeeft;
  • streep eventueel het burgerservicenummer (BSN) door. In uw paspoort of identiteitskaart staat dit nummer vermeld onder persoonsnummer. Bij het oude model staat het BSN aan de voorkant van de houderpagina en bij het nieuwe aan de achterkant van de houderpagina;
  • het BSN staat ook in de strook onderaan. Streep het ook hier door;
  • u kunt ook uw pasfoto afschermen of onzichtbaar maken.

App KopieID

Met de app KopieID maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs).

Burgerservicenummer

Overheidsorganisaties kunnen gebruik maken van het BSN voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Andere organisaties mogen het nummer alleen gebruiken als hiervoor een wettelijke basis is. Dit geldt bijvoorbeeld voor een bank of zorgverlener, zoals uw huisarts, apotheek en zorgverzekering. Voor die organisaties moet het BSN dus zichtbaar blijven.

Meer informatie

Kijk op de website van de Rijksoverheid of neem telefonisch contact op met het Klant Contact Centrum via (0485) 34 83 83 of 14 0485.