November vorig jaar is de Aijerdijk voorzien van nieuwe asfalt.

Na de gebruikelijke kwaliteitscontrole blijkt de nieuwe deklaag echter niet te voldoen aan de kwaliteitseisen.

In overleg met de aannemer heeft  Gemeente Bergen besloten om de gehele deklaag te verwijderen en opnieuw aan te brengen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer voert deze werkzaamheden uit wanneer het weer het toelaat. Pas dan, na het aanbrengen van de nieuwe deklaag,  wordt  de markering aangebracht.

Verkeersmaatregelen

Tijdens het verwijderen en opnieuw aanbrengen van deklaag is de Aijerdijk afgesloten voor al het verkeer. De omleidingsroute wordt dan met borden aangegeven.

Vragen?

Neem dan  contact op met het Klant Contact Centrum, telefoon (0485) 34 83 83 of 14 0485. Of stuur een e-mail.