Gemeentelijke Buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) hebben de afgelopen weken vastgesteld dat met name ter hoogte van de doorgang naar Mosaïque vanaf de Sint Petrusstraat  (Nieuw Bergen) veel geparkeerd wordt buiten de daarvoor aangewezen parkeervakken.

verkeersbord werk in uitvoering

Op die locatie vinden bouwwerkzaamheden plaats; vanwege steigermateriaal is de doorgang smaller. Parkeren buiten de vakken brengt de (verkeers)veiligheid én de toegang tot Mosaïque (ook voor hulpdiensten) in gevaar. 

Verscherpt toezicht

De gemeente vraagt u daarom dringend om niet buiten de daarvoor aangewezen plekken te parkeren. De BOA’s houden op en in de omgeving van Mosaïque de komende tijd verscherpt toezicht. Bij een eerste overtreding volgt een waarschuwing om deze te beëindigen en herhaling te voorkomen. Bij een tweede overtreding volgt een bekeuring.

Uitbreiding parkeervakken

De gemeente bekijkt momenteel de mogelijkheid om op deze locatie het aantal parkeerplaatsen uit te breiden.