Verduurzamen van een woning in gemeente Bergen wordt financieel gezien interessanter. De coronacrisis heeft gevolgen voor een groot gedeelte van onze samenleving.