Als u een bijstandsuitkering krijgt, dan heeft u verschillende verplichtingen.

Arbeidsverplichtingen

Een bijstandsuitkering is in principe tijdelijk. U moet dan ook zo snel mogelijk uw eigen inkomen gaan verdienen door:

 • Vacatures zoeken en solliciteren;
 • Een CV en werkmap aanmaken op werk.nl;
 • Inschrijven bij uitzendbureaus;
 • Naar werk zoeken in uw eigen woonplaats en regio, maar ook daarbuiten;
 • Bereid zijn te reizen van en naar uw werk;
 • Een plan van aanpak voor re-integratie maken en uitvoeren;
 • Kennis en vaardigheden bijhouden of verbeteren;
 • Geen dingen doen die het krijgen of behouden van een baan moeilijker maken;
 • Werk dat u vindt of wordt aangeboden, aannemen.

Inlichtingen- en medewerkingsplicht

Daarnaast moet u:

 • Alle informatie die de gemeente vraagt, op tijd aanleveren;
 • Veranderingen in uw persoonlijke situatie die belangrijk zijn voor de hoogte van uw uitkering, zo snel mogelijk aan de gemeente doorgeven;
 • Komen als de gemeente of het Werkplein u oproept voor een gesprek;
 • Meewerken aan heronderzoek;
 • De gemaakte afspraken nakomen.

Vakantie melden

Geef uw vakantie- en reisplannen door aan de gemeente. Meld ook zo snel mogelijk bij de gemeente dat u weer terug bent van vakantie.

Mensen jonger dan de AOW-leeftijd mogen in totaal 4 weken per jaar op vakantie met behoud van hun uitkering. Mensen ouder dan de AOW-leeftijd mogen 13 weken per jaar op vakantie. Gaat u langer op vakantie, dan stopt de gemeente uw uitkering. Dit gebeurt op de eerste dag dat u over het maximaal aantal dagen heen bent gegaan.

Andere verplichtingen

 • De gemeente kan u vragen om een tegenprestatie. Dit is tijdelijk, onbetaald werk dat goed is voor de samenleving;
 • Als u bijstand aanvraagt, moet u bewijzen dat u Nederlands kunt spreken, lezen en schrijven.

Verplichtingen niet nakomen

Houdt u zich niet aan de verplichtingen? Dan kan uw uitkering tijdelijk worden verlaagd of zelfs stopgezet. Heeft u veranderingen in uw situatie niet doorgegeven en daardoor te veel bijstand ontvangen? Dan krijgt u een boete en betaalt u het geld dat u te veel heeft gekregen, terug.