Op deze pagina leest u meer over verschillende vormen van verpleging en verzorging. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente.

Dagverzorging

Met dagverzorging wordt u enkele uren in de week verpleegd in een zorgcentrum of verpleeghuis. Hier kunt u bijvoorbeeld meedoen met activiteiten en krijgt u de verzorging die u nodig heeft.

Dagbehandeling

Met dagbehandeling gaat u enkele uren in de week naar een zorgcentrum of verpleeghuis voor medische behandeling of revalidatie. U komt hier om te herstellen en om te leren met uw beperking om te gaan. Er is dagbehandeling voor mensen met een lichamelijke beperking en voor ouderen die problemen hebben met geheugen of gedrag.

Wijkverpleging

Met wijkverpleging krijgt u verpleging en/of verzorging aan huis. Een wijkverpleegkundige kan u bijvoorbeeld helpen bij uw dagelijkse bezigheden als wassen, aankleden, naar de wc gaan en medicatie toedienen. Ook geeft de verpleegkundige advies over hoe u ongevallen in uw huis kunt voorkomen.

De wijkverpleegkundige houdt contact met de mensen die voor u zorgen, zoals familie of een mantelzorger, en met andere zorgverleners, zoals het Sociaal Team van de gemeente. Hij of zij let erop dat u de juiste zorg krijgt en helpt zo nodig bij het regelen van extra ondersteuning.

Wijkverpleging vraagt u rechtstreeks aan bij een organisatie die dit aanbiedt. Uw huisarts, specialist of het Sociaal Team van de gemeente kan u hierin adviseren. Wijkverpleging zit in het basispakket van de zorgverzekering. U betaalt geen eigen risico of eigen bijdrage.

Zorghotel

Wilt of kunt u tijdelijk niet thuis wonen, maar heeft u toch zorg nodig? Dan kunt u in een zorghotel terecht. Zorghotels zijn er voor mensen die bijvoorbeeld niet thuis kunnen herstellen, tijdelijk extra zorg nodig hebben of vakantie willen vieren met zorg in de buurt.

Verpleging en verzorging in een zorghotel zitten in het basispakket van de zorgverzekering. U heeft hiervoor wel een indicatie voor deze zorg nodig. Het verblijf in een zorghotel kan vanuit een aanvullende zorgverzekering vergoed worden.

Wilt u uw zorg vanuit de Wmo blijven ontvangen tijdens uw verblijf in een zorghotel? Of wilt u naar een zorghotel om uw mantelzorger te ontzien? Neem dan contact op met het Sociaal Team voor de mogelijkheden.

Woonzorgcentrum of verpleeghuis

In een woonzorgcentrum krijgt u dagelijks de verpleging en verzorging die u nodig heeft. Heeft u intensieve verpleegkunde nodig, dan kunt u worden opgenomen in een verpleeghuis. Wonen, verpleging en verzorging in een woonzorgcentrum of verpleeghuis worden betaald via de Wet langdurige zorg.

Andere woonvormen

Heeft u een lichamelijke beperking, maar kunt u nog wel zelfstandig (eventueel met hulp) wonen? Dan is misschien één van deze woonvormen geschikt voor u.