In de vergadering van 7 juni 2022 heeft de gemeenteraad de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL) vastgesteld.

Foto: Charlène Koolmees

Deze verordening geldt vanaf 1 juli 2022. U kunt de verordening lezen op de website van Overheid.nl

Waarom deze verordening?

Net als elders gelden in onze gemeente regels voor de omgeving waarin we leven. Deze regels staan in verschillende verordeningen zoals:

  • Afvalstoffenverordening
  • Algemeen Plaatselijke Verordening
  • Bouwverordening
  • Marktverordening
  • Verordening Leukermeer e.o.

In de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL) zijn een groot aantal van die regels bij elkaar gebracht. Ze zijn voortaan op één plek te vinden en te raadplegen. Dat is voor iedereen gemakkelijker.  

Verandert er iets?

Voor u verandert er weinig tot niets. Waar nodig zijn de regels aangepast om de leesbaarheid te verbeteren. De inhoud van de regels is echter niet veranderd. Als u een vergunning wilt aanvragen of een melding wilt doen, kan dat op de gebruikelijke manier. De verandering heeft vooral gevolgen voor de gemeente. Want de regels waaraan we toetsen, staan nu in een andere verordening.

Wat is nieuw?

Nieuw in de VFL zijn:

  • De regels over afvoer van hemelwater, grondwater en rioolaansluiting. Hierover was in onze gemeente nog niets geregeld in een verordening.
  • De regels uit de Erfgoedverordening en Afvalstoffenverordening zijn aangepast aan de landelijke wet- en regelgeving.
  • Aan de huidige regels over houtopstanden zijn enkele regels toegevoegd zodat dit beter aansluit op de praktijk.

VFL en Omgevingswet

Waarschijnlijk treedt 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Dan moeten, op termijn, alle regels over de fysieke leefomgeving worden samengebracht in één omgevingsplan voor de hele gemeente. In de VFL hebben we de regels uit de verordeningen alvast verzameld. Deze kunnen we dan beter in het omgevingsplan opnemen.