Valt u in een corona-risicogroep?

 • Dan kunt u deze keer eerder naar het stemlokaal komen om te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart 2021.
 • U kunt iemand machtigen om namens u te stemmen.

Wat moet ik doen?

Eerder stemmen

Op 15 en 16 maart kunt u bij een aantal stemlocaties eerder stemmen. Welke locaties dit zijn, wordt binnenkort bekend gemaakt. 

Machtigen

Ook is het mogelijk om iemand te machtigen. Deze persoon brengt dan namens u uw stem uit.

Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:

 1. vult u de achterkant van uw stempas in
 2. ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas
 3. geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee

Wanneer degene die u machtigt in een andere gemeente woont:

 1. vult u een machtigingsformulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente
 2. ondertekenen u en degene die u machtigt allebei het machtigingsformulier
 3. levert u het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente
 4. stuurt de gemeente u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd
 5. stuurt de gemeente een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen

Stemlocaties

De stemlocaties waar u eerder kunt stemmen zijn geopend van 's ochtends 07.30 uur tot 's avonds 21.00 uur. Alle stembureaus zijn geschikt voor kiezers met een lichamelijke beperking.

Maandag 15 maart

 • Ontmoetingscentrum Bergen, Murseltseweg 4a, 5854 CW  Bergen L

 • MFC De Buun, Kasteellaan 25, 5855 AD  Well L

Dinsdag 16 maart

 • Ontmoetingscentrum Bergen, Murseltseweg 4a, 5854 CW  Bergen L

 • MFC De Buun, Kasteellaan 25, 5855 AD  Well L

Wat moet ik meenemen?

Als u gaat stemmen op een stembureau moet u uw stempas en uw identiteitsbewijs meenemen.