Op deze pagina leest u de richtlijnen rondom partijpromotie.

 1. Binnen de kernen verspreid over de kerkdorpen van de gemeente Bergen (L) worden zes weken voor de verkiezingen metalen of houten aanplakborden geplaatst. Om ontsiering en overlast te voorkomen verzoeken wij u uitdrukkelijk om voor het plakken van verkiezingsposters e.d. uitsluitend van deze aanplakborden gebruik te maken.
  • De locaties van de aanplakborden zijn:
   • Nieuw Bergen: Mosaïque: toegang naar het plein, voor het gemeentehuis
   • Bergen: Kerkstraat: op het kerkplein
   • Afferden: Dorpsstraat: op het pleintje
   • Siebengewald: Gochsedijk-Kanunnik Geurtsstraat: ri. Bergen voor visvijver
   • Well: Kasteellaan: net voor kasteel aan rechterkant
   • Wellerlooi: Catharinastraat-Looierweg: op de hoek
  • De politieke partijen dienen zelf de posters te plakken. Er is geen vastgestelde volgorde of maximaal formaat. De partijen volgen hier de fatsoensnormen.
  • Het is niet toegestaan om de posters van andere partijen te overlappen.
    
 2. Vanaf maximaal vier weken voor de verkiezingen mogen er andere promotieactiviteiten gehouden worden.
  • Er mogen binnen de kernen diverse aankondigingsborden geplaatst worden. Maximaal 15 borden per kern per partij;
  • Hiervoor moet wel een melding gedaan worden via Aankondigingsbord plaatsen, het formulier “verwijzings-/of aankondigingsborden plaatsen melding”. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
    
 3. Flyeren is toegestaan.
  • Dit mag geen hinder of (geluids)overlast voor personen of ondernemers veroorzaken.
  • Om opstoppingen te voorkomen is het niet toegestaan om op minder dan 20 meter afstand van een winkelingang te flyeren.
    
 4. Het is toegestaan op marktdagen (vrijdagmorgen) een standplaats* op de markt in te nemen.
  • Vooraf moet men dit wel melden bij de marktmeester via e-mail;
  • * kraam of verkoopwagen of iets vergelijkbaars: toegestaan materiaal: tafels, kleine caravan;
  • Beschikbaar oppervlak: maximaal gelijk aan dat van één kraam;
  • Materiaal kan men zelf meebrengen of huren via commerciële weg;
  • Groot promotiemateriaal mag geen hinder veroorzaken: bijv. vlaggen, parasol;
  • Geluidsniveau: men mag geen hinder of (geluids)overlast voor personen of ondernemers veroorzaken;
  • De plaats moet schoon achtergelaten worden.
    
 5. Een geluidswagen kan ingezet worden. Hiervoor is wel toestemming nodig op grond van onze APV artikel 4.6.
   
 6. Het is niet toegestaan vrij in de openbare ruimte te plakken, bijvoorbeeld op lantaarnpalen, muren en electriciteitshuisjes.
  • Handhaving vindt plaats op grond van de (APV) Algemene plaatselijke verordening.
    
 7. Het is niet toegestaan hinderlijk promotiemateriaal te verspreiden of aan te plakken binnen 100 meter van een stemlocatie.
  • Dit materiaal mag op de verkiezingsdag weggehaald worden door de voorzitter van het stembureau.
    
 8. Bij eventuele discussiepunten geeft het college aan welke actie ondernomen moet worden.
   
 9. Tijdens de uitoefening van bovenstaande activiteiten moet worden voldaan aan de geldende coronamaatregelen. Dit geldt onder andere voor het houden van 1,5 meter afstand en de groepsgrootte. De geldende maatregelen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.