4 januari tot en met 1 februari 2021

 • Afleggen ondersteuningsverklaringen
 • 3 en 4 februari herstel verzuim

1 februari 2021

 • Peildatum kiesgerechtigheid en opmaak kiezersregister

Uiterlijk 03 maart 2021

 • De stempas moet in het bezit van de kiezer zijn

Uiterlijk 11 maart 2021

 • moeten personen van 70 jaar of ouder het briefstembiljet in bezit hebben.

Uiterlijk 12 maart 2021, 17.00 uur

 • Retourenvelop briefstemmen op de brievenbus doen. Afgeven bij het gemeentehuis kan tot uiterlijk 17 maart om 21.00 uur.

12 maart 2021, 17.00 uur

Laatste dag ontvangst verzoek om:

 • vervangende stempas
 • te mogen stemmen met een kiezerspas
 • te mogen stemmen bij volmacht
 • (vervangende) briefstembescheiden

Uiterlijk 15 maart 2021

 • Kandidatenlijsten zijn aan adres van de kiezer bezorgd

15 en 16 maart 2021 07.30 - 21.00 uur

Mogelijkheid om vervroegd te stemmen, vooral voor risicogroepen
 

Uiterlijk 17 maart, 21.00 uur.

 • Retourenvelop briefstemmen afgeven bij het gemeentehuis.

17 maart 2021 07.30 - 21.00 uur

 • Dag van de stemming

22 maart 2021 om 10.00 uur

 • Hoofdstembureau: openbare zitting tot vaststelling van de uitkomst van de stemming