Wat is het? 

Als u minstens 4 maanden in Nederland komt wonen, binnen een periode van 6 maanden, schrijft u zich in bij de gemeente. Ook als u al eerder in Nederland heeft gewoond.

Hoe werkt het?

In de volgende gevallen kunt u zich inschrijven bij de gemeente:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit;
 • U heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie;
 • U heeft de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland;
 • U heeft een geldige verblijfsvergunning;
 • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

Wat moet ik doen?

U gaat persoonlijk naar de gemeente om u in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen. Zijn uw partner en/of kinderen ook naar Nederland gekomen? Dan moeten zij met u meekomen naar de gemeente.

Na uw inschrijving krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft u nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van toeslagen.

Wat moet ik meenemen?

 • Uw geldige identiteitsbewijs;
 • Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt;
 • Documenten die bewijzen dat u hier woont. Bijvoorbeeld een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van de woning;
 • Officiële documenten uit uw tijd in het buitenland. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte. Let op: als deze documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, moeten ze eerst vertaald en gelegaliseerd worden. Doe dit voordat u naar Nederland komt;
 • Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen, heeft u schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres nodig. Dit regelt u via dit aanvraagformulier;
 • Als u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten naar Nederland komt, heeft u een bewijs van uitschrijving nodig;
 • Indien van toepassing: uw geldige verblijfsvergunning of bewijs dat deze is aangevraagd.

Hoe lang duurt het?

De gemeente schrijft u zo snel mogelijk in. Dit duurt maximaal 4 weken.

Aanvullende informatie

Ik heb geen vast woonadres. Wat nu?

Heeft u geen vast woonadres, bijvoorbeeld omdat u een binnenschipper bent of in een instelling verblijft? Vraag dan eerst een briefadres aan bij de gemeente.

Ik woon korter dan 4 maanden in Nederland. Wat moet ik doen?

U hoeft zich niet in te schrijven bij de gemeente. Wel laat u zich inschrijven(externe link) als niet-ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP). U doet dit met uw adres in het buitenland. Dit heet de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).