Komt u vanuit het buitenland opnieuw in Nederland wonen? U moet dan binnen 5 dagen na aankomst in Nederland aangifte doen bij de gemeente.

Bij uw aangifte van hervestiging moet u eventueel buitenlandse documenten laten zien, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Soms moet u buitenlandse documenten nog laten legaliseren in het land van herkomst. Door legalisatie wordt de echtheid van een document vastgesteld. Vraag aan de gemeente welke documenten nodig zijn. Vraag ook of legalisatie nodig is.

Wat moet ik doen?

 • Ga persoonlijk naar de gemeente om u in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.
 • Schrijf u in op uw vaste woonadres.
 • Als uw partner ook naar Nederland is gekomen, moet uw partner met u meekomen naar de gemeente.
 • Als uw kinderen ook naar Nederland zijn gekomen, moeten zij met u meekomen naar de gemeente.
 • Na uw inschrijving krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer hebt u nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van toeslagen.

U woont korter dan 4 maanden in Nederland

Als u korter dan 4 maanden in Nederland woont, hoeft u zich niet in te schrijven bij de gemeente. U laat zich dan inschrijven als niet-ingezetene in de BRP. U doet dit met uw adres in het buitenland. Dit heet de Registratie niet-ingezetenen (RNI).

Wat moet ik meenemen?

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
 • Documenten die bewijzen dat u hier woont. Bijvoorbeeld een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van de woning.
 • Officiële documenten uit uw tijd in het buitenland. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte. Let op: als deze documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, moeten ze eerst vertaald en gelegaliseerd worden. Doe dit voordat u naar Nederland komt. 
 • Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen, hebt u schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres nodig.
 • Als u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten naar Nederland komt, hebt u een bewijs van uitschrijving nodig.
 • Indien van toepassing: uw geldige verblijfsvergunning of bewijs dat deze is aangevraagd.

U dient tevens vanuit uw laatste woongemeente in het buitenland een uittreksel uit de bevolkingsadministratie, met vermelding van burgerlijke staat en nationaliteit te overleggen. U vraagt ook een bewijs van uitschrijving in deze laatste woongemeente en toont dit bewijs bij uw inschrijving.

Aanvullende informatie

Als u geen vast woonadres hebt, vraagt u eerst een briefadres aan bij de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer u binnenschipper bent of in een instelling verblijft.

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85