Voor het Energielandgoed Wells Meer hebben we er altijd naar gestreefd om in 2021 een SDE++ subsidieaanvraag in te dienen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bood eerder jaarlijks twee openstellingsrondes aan om deze subsidieaanvraag in te dienen, namelijk in het voorjaar en najaar. We zijn er in onze planning van uitgegaan de subsidie in het voorjaar aan te vragen. Inmiddels is er meer duidelijk geworden over de indieningstermijn in 2021. Er wordt uitgegaan van één openstellingsronde, die plaatsvindt kort na de zomer. Hiermee krijgen we meer ruimte voor het klaarmaken van de stukken die nodig zijn voor de indiening. Dit betekent dat er binnen de projectplanning van het Energielandgoed een verschuiving plaatsvindt. De overall planning verandert echter niet. We gaan er nog steeds van uit dat we in 2022 kunnen starten met de bouw.