In 2014 hebben het Land van Cuijk, de Top van Limburg (waaronder Bergen) de Stadt Goch en Gemeinde Weeze een economische agenda voor grensoverschrijdende samenwerking opgesteld.

Uit deze agenda blijkt dat in deze regio de sectoren arbeidsmarkt, toerisme en agrifood kansen bieden voor grensoverschrijdende samenwerking.