Er worden geen extra maatregelen genomen in Noord- en Midden Limburg.