31 juli 2020 - Er worden geen extra maatregelen genomen in Noord- en Midden Limburg.

De situatie rondom corona in de Veiligheidsregio Limburg-Noord geeft op dit moment geen aanleiding tot het nemen van extra maatregelen. Dit betekent ook dat een eventuele verplichting tot het dragen van mondkapjes nu niet aan de orde is. We blijven wat betreft de voorzorgsmaatregelen de landelijke richtlijnen volgen.

Natuurlijk blijft de veiligheidsregio de situatie nauwgezet monitoren om wel over te kunnen gaan tot extra maatregelen indien dit ergens noodzakelijk mocht zijn.