Tellen van de stemmen

Op maandag en dinsdag worden er geen stemmen geteld.

Op woensdag 17 maart worden de stemmen geteld:

  • na 21.00 uur de eigen stemmen die op woensdag 17 maart zijn uitgebracht bij de stembureaus
  • De stemmen die op maandag en dinsdag zijn uitgebracht. Deze worden geteld in de raadszaal van het gemeentehuis. Het tijdstip wordt later bekend gemaakt.
  • De briefstemmen die ontvangen zijn. Deze worden geteld in de raadzaal van het gemeentehuis. Het tijdstip wordt later bekend gemaakt.

Vaststellen verkiezingsuitslag

De Kiesraad treedt op als centraal stembureau bij de Tweede Kamerverkiezing en stelt de verkiezingsuitslag vast. Zo spoedig mogelijk na de stemming maakt de Kiesraad in een openbare zitting de uitslag bekend. De voorlopige uitslag van Gemeente Bergen zal zo spoedig mogelijk na 17 maart 2021 worden gepubliceerd.