U kunt een uitkering van de gemeente krijgen als u vóór 1 januari 1965 geboren bent en na uw 50e verjaardag werkloos bent geworden. Dit heet een IOAW-uitkering. Deze uitkering krijgt u alleen als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven. U krijgt de uitkering nadat uw WW-uitkering gestopt is.

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven en voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • U bent op of na uw 50ste werkloos geworden. U kunt een IOAW-uitkering aanvragen na afloop van uw loongerelateerde WW-uitkering (en eventuele vervolguitkering).
 • U hebt op of na uw 50ste recht gekregen op een uitkering op grond van de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), maar u verliest dit recht omdat bij uw herkeuring blijkt dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.

Er zijn ook enkele andere situaties waarin u misschien IOAW kunt krijgen. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon bij de gemeente of het UWV.

U kunt geen IOAW-uitkering aanvragen als u tussen 1 oktober 2006 en 1 juli 2011 werkloos bent geworden en u op dat moment 60 jaar of ouder was. U kunt dan misschien een IOW-uitkering krijgen.

Arbeidsplicht

Krijgt u een IOAW-uitkering, dan geldt voor u - en uw eventuele partner - de arbeidsplicht. De arbeidsplicht houdt het volgende in:

 • U zoekt werk en aanvaardt een aanbod hiervoor.
 • U maakt gebruik van een door de gemeente aangeboden voorziening die u (weer) aan het werk moet krijgen of op een andere manier actief laat zijn.
 • U werkt mee aan een onderzoek naar uw arbeidsmogelijkheden.
 • U schrijft zich in bij UWV.
 • U doet maatschappelijke werkzaamheden waarvoor u niet betaald krijgt.

Wat moet ik doen?

 • Dien een aanvraag in via de website werk of bij het UWV WERKbedrijf in Venlo
 • Lever de volledig ingevulde formulieren met de bewijsstukken in bij de gemeente. Vergeet niet uw handtekening te plaatsen.
 • U krijgt vanzelf bericht van de gemeente of u de IOAW-uitkering krijgt.

Wat moet ik meenemen?

 • identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner
 • bewijs burgerservicenummers van u en uw eventuele partner
 • bewijzen van uw inkomen (ook van uw eventuele partner)
 • bewijzen van uw schulden (ook van uw eventuele partner)
 • bankafschriften van de lopende rekeningen over de laatste 3 maanden (ook van uw eventuele partner)
 • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de uitkering krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website rijksoverheid, bijstand.