• Een Babs heeft als taak om een huwelijk te voltrekken, partnerschappen te registreren, en huwelijken en geregistreerde partnerschappen om te zetten.
  • Uw echtscheiding of uw einde geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente. U of uw advocaat moet de inschrijving regelen.
  • Als u getrouwd bent, geregistreerd partner bent geworden of weduwe of weduwnaar of u bent gescheiden, kunt u het gebruik van uw achternaam laten veranderen door de gemeente.
  • U gaat niet trouwen, maar u wilt wel de relatie met uw partner officieel vastleggen. Dan kunt u uw partnerschap laten registreren.
  • Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd.
  • Het is mogelijk om op elke gewenste locatie te trouwen, een locatie die helemaal past bij uw wensen. Gemeente Bergen zorgt voor het benodigde convenant.