U kunt controleren of u in aanmerking komt via de Krijg ik Tozo check van de Rijksoverheid.

De regeling

U kunt als zelfstandige met een eigen bedrijf of beroep voor een periode van 6 maanden een Tozo-uitkering krijgen: van 1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021. Dit is een verlenging van de Tozo 2-regeling die liep tot eind september. De Tozo-uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. U hoeft dit bedrag niet terug te betalen. In de Tozo 3-regeling telt het inkomen van uw eventuele partner ook mee. Als uw partner voldoende inkomen heeft om van te leven, heeft u (samen) geen recht op de Tozo-uitkering. Naast de uitkering kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.517 euro. U betaalt 2% rente en moet de lening binnen 3 jaar weer terugbetalen. Indien u in de Tozo-1 of Tozo-2 al het maximale bedrag aan bedrijfskapitaal heeft ontvangen, is dat nu niet meer mogelijk.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

U heeft al Tozo 2 en wilt Tozo 3 aanvragen

Alle aanvragers van het tweede steunpakket Tozo 2 ontvangen begin oktober een verkort aanvraagformulier voor de Tozo 3. Heeft u nog steeds inkomensverlies en is uw gezamenlijk inkomen niet hoger dan € 1.512,90 (voor een alleenstaande € 1.059,03)? Dan kunt u met dat formulier aangeven dat u Tozo 3 wilt aanvragen.  De looptijd van Tozo 3 geldt tot en met 31 maart 2021. U dient de inkomsten van u en uw partner door te geven, deze worden verrekend met uw uitkering.

U heeft al Tozo 2 en wilt geen Tozo 3 aanvragen

Als u geen Tozo 3 wilt aanvragen hoeft u niets te doen. De Tozo uit het tweede steunpakket stopt uiterlijk op 30 september 2020. 

U heeft nog geen Tozo en wilt deze alsnog aanvragen

Met ingang van 1 oktober 2020 kunt u alleen een aanvraag indienen voor Tozo 3. Dit doet u via een e-mail naar Gemeente Bergen, team zzpcorona. Wij nemen vervolgens telefonisch contact met u op en u ontvangt het aanvraagformulier. Als u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u maximaal zes maanden een uitkering. Tozo 3 wordt per volledige kalendermaand toegekend en berekend. De uiterlijke einddatum is 31 maart 2021.

De gemeente streeft er naar om binnen 4 weken uw aanvraag te behandelen. Het is daarom belangrijk dat u uw aanvraag zo volledig mogelijk invult. Vergeet niet uw bankrekeningnummer en overige bewijsstukken door te geven.

Voorlopig geen geldmiddelentoets

Bij de aanvraag voor Tozo-3 uitkering zou per 1 oktober een toets op beschikbare geldmiddelen plaatsvinden. Met de extra maatregelen die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden, vindt het kabinet het niet passen om nu de aanscherping in de Tozo-voorwaarden, door middel van de middelentoets, in te zetten. Het kabinet heeft dan ook besloten de toets op beschikbare geldmiddelen niet op 1 oktober in te voeren. Mogelijke invoering van deze toets kan op een later moment nog komen. Er wordt nu uit gegaan van een mogelijke ingangsdatum van 1 april 2021, hierdoor is de looptijd van de Tozo-3 nu tot 31 maart 2021. Hierover volgt meer informatie.

Fraude

Doet u een beroep op de Tozo-regeling? Dan moet u aan de gemeente alle inlichtingen geven die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan vordert de gemeente de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt.