U kunt controleren of u in aanmerking komt via de Krijg ik Tozo check van de Rijksoverheid.

De regeling

U kunt als zelfstandige met een eigen bedrijf of beroep voor een periode van 4 maanden een Tozo-uitkering krijgen: van 1 juni t/m 30 september 2020. Dit is een verlenging van de Tozo-regeling die liep in de maanden maart, april en mei. De Tozo-uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. U hoeft dit bedrag niet terug te betalen. Vanaf 1 juni telt het inkomen van uw eventuele partner ook mee. Als uw partner voldoende inkomen heeft om van te leven, heeft u (samen) geen recht op de Tozo-uitkering. Naast de uitkering kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.517 euro. U betaalt 2% rente en moet de lening binnen 3 jaar weer terugbetalen.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

U heeft al Tozo en wilt Tozo 2 aanvragen

Alle aanvragers van het eerste steunpakket Tozo ontvangen begin juni een verkort aanvraagformulier. Heeft u nog steeds inkomensverlies en is uw gezamenlijk inkomen niet hoger dan € 1.503,-? Dan kunt u met dat formulier aangeven dat u Tozo 2 wilt aanvragen.  De looptijd van Tozo 2 geldt tot en met 30 september 2020. U dient de inkomsten van u en uw partner door te geven, deze worden verrekend met uw uitkering.

U heeft al Tozo en wilt geen Tozo 2 aanvragen

Als u geen Tozo 2 wilt aanvragen hoeft u niets te doen. De Tozo uit het eerste steunpakket stopt nadat u maximaal 3 maanden uitkering heeft ontvangen. 

U heeft nog geen Tozo en wilt deze alsnog aanvragen

Met ingang van 1 juni 2020 kunt u alleen een aanvraag indienen voor Tozo 2. Dit doet u via een e-mail naar Gemeente Bergen, team zzpcorona. Wij nemen vervolgens telefonisch contact met u op en u ontvangt het aanvraagformulier. Als u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u maximaal vier maanden een uitkering. Tozo 2 wordt per volledige kalendermaand toegekend en berekend. De uiterlijke einddatum is 30 september 2020.

De gemeente streeft er naar om binnen 4 weken uw aanvraag te behandelen. Het is daarom belangrijk dat u uw aanvraag zo volledig mogelijk invult. Vergeet niet uw bankrekeningnummer en overige bewijsstukken door te geven.

Fraude

Doet u een beroep op de Tozo-regeling? Dan moet u aan de gemeente alle inlichtingen geven die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan vordert de gemeente de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt.

Meer informatie