De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021. De beleidsregels vindt u op de website van Overheid.nl.