Vanwege het coronavirus was een gezamenlijke herdenking bij het monument op De Hamert in Wellerlooi niet mogelijk. Daarom is voor de Nationale Herdenking van 4 mei een film gemaakt.

U kunt de toespraak van de burgemeester hieronder lezen. De film kunt u bekijken via onze Facebook pagina. Onderdelen van deze herdenking zijn op verschillende locaties opgenomen.

Toespraak burgemeester Manon Pelzer

Alle bijeenkomsten zijn afgelast, hoorde ik de minister-president Mark Rutte op een persbijeenkomst over het coronavirus zeggen.

Mijn gedachten dwaalden onder meer af naar de Nationale Herdenking bij dit monument. Hier en nu bij dit monument. Nu ben ik hier, omringd door bomen. Zij zijn de stille getuigen, samen met vogels die de stilte doorbreken. Met jullie in mijn gedachten, die er anders zouden zijn. Samen herdenken, bij dit Monument der Gevallenen. Maar dit jaar niet samen en niet op hetzelfde moment.

Het monument, een blijvende herinnering aan de zeven verzetsstrijders Han Boogerd, Bob Bouman, Leendert Brouwer, Pieter Ruyters, Reinier Savelsberg, Meindert Tempelaars en Servaas Toussaint. Deze zeven mannen verloren hier op 2 mei 1943 hun leven omdat zij streden voor een leven in vrijheid.

We herdenken burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. We staan stil bij degenen die zich inzetten om de vrijheid te verdedigen of die vrijheid te realiseren. Mijn gedachten zijn bij iedereen die alleen maar over vrijheid kan dromen.

Wie de oorlog heeft meegemaakt, vergelijkt deze coronatijd met 75 jaar geleden, met de onvrijheid van toen. Maar onze vrijheid vandaag wordt niet beperkt door tirannie. Onze vrijheid beperkende maatregelen zijn voor de gezondheid van ons allemaal. Wij kunnen nog steeds zeggen, denken, handelen en zingen wat we zelf willen.

We leven 75 jaar in vrijheid. Dat hebben we in onze gemeente herdacht en gevierd. Ik spreek mijn woord van dank uit aan iedereen die deze herdenkingsmomenten mogelijk heeft gemaakt. Door de onderlinge solidariteit in de dorpen heeft dit een onuitwisbare indruk achtergelaten. Ik hoop dat we op een later tijdstip de draad van herdenken en vieren weer op kunnen pakken.

Vrijheid mogen we vieren, vrijheid mogen we herdenken, ook in deze tijd. Maar dit jaar vieren we thuis.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei doet een beroep op iedereen om zich in te zetten voor de waarde van de vrijheid onder de noemer ‘Geef de vrijheid door’. Het comité nodigde Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mabel uit om te schrijven over het jaarthema ’75 jaar vrede’. Ik citeer een gedeelte van haar woorden. ‘Het in stand houden van onze vrijheid vergt dat we oog hebben voor onze medemens – ongeacht geslacht, huidskleur, achtergrond of geaardheid. We moeten ons uitspreken tegen intolerantie en haat. Want hoe kun je gelukkig zijn als jouw geluk ten koste gaat van het geluk van anderen? We kunnen alleen met elkaar samenleven als we een ander ook gunnen wat we voor ons zelf willen. Hoe kan een mens werkelijk vrij zijn als de ander dat niet is? Ware vrijheid verbindt.

Maar waar ik het meest van overtuigd ben, is dat vrijheid niet gebouwd wordt op grote mooie woorden, maar tot stand komt door kleine concrete daden. Daden in ons eigen huis, onze eigen levens. Daden om conflicten – groot of klein – te voorkomen. Daden om onrecht, ongelijkheid en onderdrukking uit te bannen. Daden om je medemens te laten weten dat hij of zij telt – net als jijzelf’.

Tot zover de woorden van Prinses Mabel.

Maar als we naar de coronatijd kijken, zien we dat deze woorden net zo goed van toepassing zijn op de huidige tijd en zijn ze wederom van toepassing op ons eigen handelen, hier en nu, 75 jaar na de bevrijding.

Vrijheid is kostbaar. Leven in vrijheid vraagt inspanningen van iedereen en het is onze plicht om de vrijheid die we al zo lang genieten, samen door te geven. Ik hoop dat ik daarbij op u allen mag rekenen.

Ik wens iedereen in deze uitzonderlijke tijden heel veel sterkte. Pas op uzelf, blijf gezond en pas op uw dierbaren. Dank je wel.